Algemene voorwaarden

Olifantje in het bos VOF

Lopikerstraat 15, 2871 BT, Schoonhoven;

Telefoonnummer: +31 (0)6 39 86 88 22; bereikbaar van dinsdag t/m zaterdag 09:00 tot 17:00

E-mailadres: info@olifantjeinhetbos.nl

KvK-nummer: 75497213

Btw-identificatienummer: NL860271353B01

 

Btw en prijzen
Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzenkosten. Op boeken wordt een BTW percentage van 9% toegepast

 

Bestellingen en betalingen
Voor betaling van de online bestelling kan er gekozen worden voor, iDeal, Creditcard, Afterpay en Bancontact. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de consument binnen twee werkdagen aan Olifantje in het bos kenbaar worden gemaakt.

 

Verzending
Verzending geschiedt waar mogelijk via PostNL. Vanaf een bestelling van €50,- zijn er geen verzendkosten binnen Nederland. Indien het pakket door de consument niet wordt opgehaald bij het ophaalpunt en retour wordt gezonden aan Olifantje in het bos, worden er €4,95 aan retourkosten in rekening gebracht ten laste van de consument.

Bij beschadiging van de producten van per verzending, dient de consument binnen 1 werkdag Olifantje in het bos te contacteren.

 

Recht om af te zien van de aankoop van de goederen
De consument heeft het recht aan Olifantje in het bos mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in  originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. Wegens hygiënische redenen kunnen fopspenen niet worden teruggenomen.

De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper betaald.

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.

Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

Indien het pakket door de consument niet wordt opgehaald bij het ophaalpunt en retour wordt gezonden aan Olifantje in het bos, worden er €4,95 aan retourkosten in rekening gebracht ten laste van de consument.

 

Omruilen
Artikelen die zijn gekocht via de Webshop van Olifantje in het bos kunnen binnen 14 dagen geruild worden, na dag 1 levering op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden. Fopspenen kunnen omwille van hygiënische redenen nooit teruggenomen worden.

De consument dient de wens van omruiling binnen 3 werkdagen kenbaar te maken aan Olifantje in het bos. De kosten van het terugzenden van de producten liggen ten laste van de consument. Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de consument, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn. Producten die in de sale of actie zijn kunnen niet omgeruild worden.

 

Klachten
Olifantje in het bos houdt zich er aan om de aangeboden producten van een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te voorzien en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er typefouten worden geconstateerd, dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Kleuren van de foto’s kunnen afwijken van de echte kleuren en instellingen van het beeldscherm van de klant kunnen hier ook invloed op uit oefenen. Omruiling op basis van kleurafwijkingen, wordt door Olifantje in het bos niet aanvaard. Bestaat er twijfel over de uitingen van het product, dan dient de consument contact op te nemen met Olifantje in het bos.

 

Olifantje in het bos behoudt ook het recht om de prijzen aan te passen. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op www.olifantjeinhetbos.nl is Olifantje in het bos hiervoor niet aansprakelijk. De consument dient zich te richten tot de desbetreffende fabrikant en dit te vermelden aan Olifantje in het bos.

 

Olifantje in het bos stelt alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Olifantje in het bos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en-/of letsel voorkomend uit het gebruik van de aangekochte producten.

 

Garantie
Door de opgelegde wettelijke bepalingen geldt voor de producten van Olifantje in het bos ook een wettelijke garantie. Indien een aangekocht artikel niet voldoet aan de overeenkomst, dient de consument Olifantje in het bos binnen 7 dagen, volgend op de levering, op de hoogte te stellen.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit hoger zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan Olifantje in het bos. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorgemelde garantiestelsel.

Privacy
De gegevens van de consumenten van Olifantje in het bos worden niet aan derden gegeven of verkocht. Olifantje in het bos mag deze gegevens gebruiker ter promotie van producten en-/of diensten. De consumenten heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan.

Eigendomsrecht
Informatie of foto’s van  www.olifantjeinhetbos.nl mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Olifantje in het bos.

Sale en acties
Op producten die in de sale of actie staan zijn er geen kortingscodes geldig.